Mielieji,

Parašyta Antradienis, 01 gruodžio 2015

Tam, ką branginame, visada reikia pastangų ir pasiaukojimo. Džiaugiamės, kad per visą „Caritas“ gyvavimo laikotarpį jautėme visokeriopą Jūsų paramą. Tai leido mums jausti, jog „Caritas“ yra mūsų visų bendras reikalas, ta vilties žvakė, kuri nugali tamsą. Šiandien nuo Jūsų visokeriopos paramos priklauso itin daug.  Užiebdami „Caritas“ žvakelę ant Kūčių stalo,  prisiminkime ne tik toli esančius artimuosius, draugus ir kaimynus, bet ir nakvynės namuose besiglaudžiantį benamį, maisto ir drabužių stokojančią daugiavaikę šeimą. Padėdami vargstantiems, mes patys tampame geresni. Antrasis advento sekmadienis mūsų Vyskupijos parapijose skirtas Caritas veiklai paremti, nuoširdus ačiū visiems prisidedantiems, tegu Dievas atlygina už jūsų gerumą.

Wednesday the 21st. Design by QualityJoomlaTemplates. Gerumas mus vienija
Copyright 2012

©