Ligonių diena Tauragėje

Parašyta Penktadienis, 21 vasario 2020

Vasario 11 d., minint ligonių dieną, Tauragės Švč. Trejybės parapijos Caritas savanoriai, vaikai iš dienos centro ,,Esi laukiamas“ ir parapijos klebonas kun. Marius Venskus lankėsi Tauragės slaugos skyriuje.

 

,,Brangūs ligoniai, broliai ir seserys, jūsų liga ypatingu būdu įrašo jus tarp tų vargstančių ir prislėgtųjų, patraukiančių Jėzaus žvilgsnį ir širdį. Iš ten kyla šviesa jūsų tamsos momentais ir viltis jūsų paguodai. Jėzus jus kviečia ateiti pas jį: „Ateikite.“ Jame rasite jėgų įveikti kūno ir dvasios naktyje kylančius nuogąstavimus bei klausimus. Kristus nedavė mums recepto, bet savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu išlaisvina mus nuo blogio priespaudos“,- taip Popiežiaus Pranciškus kreipėsi į ligonius.

Vaikai pradžiugino ligonius muzikiniu kūriniu bei simbolinėmis dovanėlėmis, parapijos klebonas suteikė ligonių patepimo sakramentą.

 

Ligonių diena 1 Ligonių diena 2

Ligonių diena 3 Ligonių diena 4

Thursday the 28th. Design by QualityJoomlaTemplates. Gerumas mus vienija
Copyright 2012

©