Akmenės dekanato Caritas savanorių susitikimas

Parašyta Šeštadienis, 11 gruodžio 2021

N.Akmenėje įvyko Akmenės dekanato Caritas savanorių susitikimas,kuriame buvo padėkota Caritas veteranėms, dekanato parapijų Caritas koordinatorėms Birutei Pliuškienei, Stanislavai Obelienienei ir Irenai Jatkauskienei už ilgametę savanorystę ir tarnystę vargstantiems, dekanato Caritas vadovei Airidai Čerpienei už vadovavimą dekanato Caritas komandai. Karitietės dalijosi savo patirtimi, tarnystės iššūkiais pandemijos laikotarpiu. N.Akmenės Šv.Dvasios Atsiuntimo parapijos bažnyčioje vyko Šv.Mišios, kurių metu buvo meldžiamasi už Caritas savanorius. 

 

Nuoširdžiai dėkojame Akmenės dekanui kun.Olijandui Jurevičiui bei dekanato kunigams kan. Algiui Genučiui, kun. Justinui Palubinskui ir kun. Rimvydui Marozui už Šv.Mišių auką ir nuoširdžią bendrystę, dekanato Caritas koordinatorei ir dekanui kun. Olijandui Jurevičiui už susitikimo organizavimą.

 

Wednesday the 28th. Design by QualityJoomlaTemplates. Gerumas mus vienija
Copyright 2012

©