TV Caritas pašaukimas

Parašyta Trečiadienis, 09 liepos 2014

 TV CARITAS PAŠAUKIMAS

Telšių vyskupijos Caritas (TV Caritas) – Romos Katalikų Bažnyčios organizacija, telkianti geros valios asmenis socialinei pagalbai Telšių vyskupijos teritorijoje.

TV Caritas yra viena iš giliausias socialin
ės pagalbos tradicijas turinčių organizacijų Lietuvoje ir plačiausią socialinės pagalbos tinklą turinti nevyriausybinė organizacija.

TV Caritas pašaukimas:

 • Telšių vyskupijos bažnytinės bendruomenės jautrinimas, aktyvinimas veikti gailestingajai meilei ir teisingumui.   
 • Telšių vyskupijos veikiančių katalikiškų socialinių iniciatyvų koordinavimas. 
 • Karitatyvinės veiklos darbuotojų (parapijų koordinatoriai, savanoriai, įstaigų darbuotojai) telkimas, parengimas ir palaikymas.
 • Telšių vyskupijos bažnytinės bendruomenės jautrinimas globalinėmis problemomis.
 • Greitas reagavimasį nelauktas kritines situacijas vyskupijoje. 

Telšių vyskupijos Caritas pirmininkas - Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ (toliau - Telšių ordinaras).

TV Caritas valdymo organai:

 • Telšių ordinaras. 
 • Telšių vyskupijos Caritas direktorius.
 • Telšių vyskupijos Caritas valdyba, kurią sudaro Caritas padalinių ir vadovų komanda.

TV Caritas kartu su kitų 6 Lietuvos vyskupijų "Caritas" vienija Lietuvos Caritas, kuris yra atitinkamų tarptautinių struktūrų - Caritas Internationalis ir Caritas Europa narys.

 

 

Wednesday the 28th. Design by QualityJoomlaTemplates. Gerumas mus vienija
Copyright 2012

©